bozmak

bozmak
"1. /ı/ to spoil, ruin; to harm, damage; to mar; to impair. 2. /ı/ to mess up, make a mess of (a place). 3. /ı/ to upset, spoil (plans, a system). 4. /ı/ to upset (one´s stomach). 5. /ı/ to change, break (a specified amount of money) into smaller units. 6. /ı/ to change, exchange (a specified amount of money) for another currency. 7. /ı/ mil. to defeat (a unit) decisively, rout. 8. /ı/ to embarrass, discomfit, discountenance. 9. /ı/ to violate (an agreement). 10. /ı/ law to abrogate; to quash; to overturn. 11. /ı/ to deflower, deprive (a woman) of her virginity. 12. /ı, la/ to have (something) on the brain, be too wrapped up in: Aklını seksle bozdu. He´s got sex on the brain. 13. /ı/ to complete the harvest in, harvest everything in (a specified place). 14. /ı/ to rip out the seams of (a garment) or to cut up (a garment) (so that it can be remade). 15. (for the weather) to turn nasty, get cold, stormy, or snowy."

Saja Türkçe - İngilizce Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

 • bozmak — bozmak, yıkmak II, 8 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • bozmak — i, ar 1) Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek Bu iki radyo istasyonu birbirini bozuyor. 2) Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak Bir insanın aklını bozabilmesi için evvelce bu aklın mevcut olması lazım gelir. A. Ş.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • mürekkebi kurumadan bozmak — kararı, sözleşmeyi, anlaşmayı yazılmasından çok kısa süre sonra bozmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • makineyi bozmak — şaka motoru bozmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aralarını açmak (veya bozmak) — iki kişi arasındaki dostluğu, ilişkiyi bozmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • akideyi bozmak — doğru bilinen bir inanış veya gidişten ayrılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • büyü bozmak — yapılmış bir büyüyü etkisiz duruma getirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ezber bozmak — sahip olduğu önceki düşüncesini artık dile getirmez olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • motoru bozmak — bağırsakları bozulmak, ishal olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • abdest bozmak — idrar veya dışkı yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anız bozmak — anızı altüst etmek için toprağı yüzden sürmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”